Dugi periodi sjedenja povećavaju kardiovaskularni rizik kod starijih žena

Starije žene koji veći dio dana sjede ili leže imaju povećan rizik za kardiovaskularne bolesti i koronarnu bolest. Studija je uključila 5638 žena u dobi od 63-97 godina koje su 7 dana nosile akcelerometar za praćenje tjelesne aktivnosti, a zatim je kroz sljedećih 5 godina praćeno njihovo kardiovaskularno zdravlje.

Našli su najveći kardiovaskularni rizik kod ispitanica koje su sjedile ili ležale više od 11 sati dnevno, a rizik je bio još za 52% veći ako sjedenje nisu prekidale povremenim kretanjem. Također za svaki sat smanjenja vremena sjedenja rizik za kardiovaskularne bolesti i koronarnu bolest smanjivao se je za 12%.

Studija je objavljena u časopisu Circulation.