Doac bolji od Varfarina u prevenciji tromboembolija kod kardioverzije fibrilacije atrija

Prema novoj meta- analizi direktni oralni antikoagulantni lijekovi (DOAC) bolje preveniraju tromboemboličke događaje od varfarina u prvih 30 dana nakon kardioverzije fibrilacije atrija u sinus ritam.

Kombinirana učestalost moždanog udara, sistemske embolizacije, infarkta srca, i kardiovaskularne smrti bila je 0,42% uz DOAC i 0,98% uz varfarin.