Dijetna pića bez šećera povećavaju rizik za dijabetičku retinopatiju

Dijetna pića povećavaju rizik za proliferativnu dijabetičku retinopatju, teški oblik dijabetičke očne bolesti koji može dovesti do sljepila.

Prema studiji objavljenoj online u časopisu Ophtalmology dijabetičari koji konzumiraju više od 1,5 litara dijetetskih napitaka tjedno imaju 2x veći rizik za razvoj dijabetičke proliferativne retinopatije.

Sve je više dokaza da umjetna sladila štete zdravlju. Ranija istraživanja su našla da dijetetski napitci povećavaju kardiometabolički rizik i rizike za pojavu loših kardiovaskularnih ishoda i dijabetesa tip 2.