Blaga hipertenzija kod niskog kardiovaskularnog rizika: korist medikamentozne terapije?

Studija je željela ispitati koristi od antihipertenzivne terapije kod zdravih ljudi s blago povišenim tlakom (140/90-155/99) i malim rizikom za kardiovaskularnu bolest. Analizirani su elektronski medicinski kartoni od 19 143 liječenih i isti broj neliječenih pacijenata u periodu od 5,8 godina.

Autori nisu našli dokaze koji bi podržali preporuke važećih smjernica o uvođenju antihipertenzivne terapije kod pacijenata s blagom nisko-rizičnom arterijskom hipertenzijim, ali je nađen povećan rizik od nuspojava kao što su hipotenzija i sinkopa.

Smatraju da je zdrav način života (manje slana,mediterenska prehrana, redukcija tjelesne težine i fizička aktivnost) glavni način liječenja ove grupe hipertoničara.