Aspirin plus klopidogrel u odnosu na monoterapiju aspirinom u akutnoj tia

Prospektivna opservacijska studija uključila je 5590 bolesnika s akutnim (unutar 24 h od pojave simptoma) malim moždanim udarom (TIA).

Nakon 3 mjeseca praćenja grupa na aspirinu i klopidogrelu imala je, uzevši ukupno, manje ishemičkih i hemoragijskih moždanih udara, infarkta srca i vaskularne smrti u odnosi na ispitanike na monoterapiji aspirinom.

Studija objavljena u časopisu Stroke je samo potvrdila rezultate nedavno objavljenih CHANCE i POINT randomizirano kontroliranih studija koje su također utvrdile da je kratkotrajna dvojna terapija aspirinom i klopidogrelom učinkovitija u liječenju TIA-e od kratkotrajne monoterapije aspirinom.