Američke smjernice za fizičku aktivnost

Američko ministarstvo zdravlja nedavno je objavilo nove smjernice za fizičku aktivnost Amerikanaca. Predškolska dijeca (3-5 godina), trebaju biti fizički aktivna cijeli dan što poboljšava rast, zdravlje kostiju i održavanje normalne tjelesne težine.

Djeca i adolescenti (6-17 g) trebaju 60 min ili više umjerenog do intenzivnog fizičkog napora dnevno radi boljeg zdravlja kostiju, kardiometaboličkog zdravlja i održavanja dobre tjelesne težine i kardiorespiratorne kondicije, te smanjena rizika za depresiju. Odraslima se preporuča 150-300 minuta umjerene do intenzivne aerobne fizičke aktivnosti tjedno i statičke viježbe snage 2 ili više dana u tjednu.

Pojačana fizička aktivnost smanjuje rizik za kardiovaskularnu smrtnost, negativne kardiovaskularne događaje i rizične faktore (hipertenziju i dijabetes), a smanjuje se i rizk za mnoge karcinome (mokraćnog mjehura, dojke, kolona, maternice, jednjaka, bubrega, pluća i želuca). Redovita fizička aktivnost poboljšava kognitivne funkcije i smanjuje rizik za demenciju, anksioznost i depresiju.

Poboljšava se zdravlje kostiju i reducira rizik od padova. Na kraju zaključak da je bilo kakvo kretanje bolje od sjedenja, a obje vrste, aerobne i statičke vježbe su korisne za zdravlje.