Aspirin dobar u prevenciji venske tromboze nakon zamjene koljenog zgloba

Nova analiza 40 000 bolesnika s kompletnom zamjenom koljenog zgloba našla je da aspirin jednako dobro prevenira postoperativnu vensku trombozu kao heparin, varfarin ili novi oralni antikoagulantni lijekovi.

Učestalost venske tromboze uz aspirin profilaksu bila je 1,16%, a uz druge antikoagulantne lijekove 1,42%.