Žene s urođenim greškama srca imaju rizičnije trudnoće

Žene s kongenitalnim srčanim greškama imaju u trudnoči 50% veći rizik za preeklampsiju i placentu previju, 12 x veći rizik za aritmije i dvostruko veću vjerovatnost za tromboemoličke komplikacije.

Studija je objavljena u JACC.