Žene s gestacijskim dijabetesom imaju povećani rizik za kardiovaskularne bolesti 10 godina nakon poroda

Žene kod kojih se dijabetes prolazno pojavi u trudnoći imaju 2-3 x veći rizik da u sljedećih 10 godina nakon poroda dobiju srčani i moždani udar. To se odnosi i na žene koje nakon gestacijskog dijabetesa ne razviju dijabetes tip 2 nakon poroda. Dakle i bez progresije u dijabetes tip 2, žene s gestacijskim dijabetesom su rizična populacija za kardiovaskularne bolesti nakon poroda, što zahtijeva praćenje i ranu modifikaciju rizičnih faktora.

Studija je objavljena online u časopisu Diabetologia, a obuhvatila je 5 390 591 žena iz 9 opservacijskih studija.