Statini smanjuju negativne kardiovaskularne ishode u svim dobnim skupinama

Velika metanaliza sugerira da statini smanjuju negativne kardiovaskularne ishode (srčani i moždani udar, revaskularizacijske zahvate) jednako u svim dobnim skupinama uključujući starije od 75 godina.

Taj rizik je bio za 21% manji, kroz sve dobne skupine, za svako sniženje LDL kolesterola od 1,0 mmol/L kroz srednje vrijeme praćenja od 4,9 godina. Istraživanje objavljeno online u časopisu Lancet uključilo je 28 velikih kliničkih studija sa 187 tisuća ispitanika.

Potvrdilo je korist statina u prevenciji kardiovaskularnih bolesti kod starijih od 75 godina, koja je jednaka kao i kod mlađih, oko čega je do sada postojala dvojba.

Taj rezultat ne iznenađuje jer rizik od infarkta i moždanog udara progresivno raste s dobi i najveći je upravo u starijoj dobnoj skupini.