Starije žene s više pojasastog masnog tkiva imaju veći kardiovaskularni rizik nego žene s viškom masnog tkiva na bokovima

Zna se da je centralna debljina povezana s većim rizikom za kardiovaskularne bolesti i kod ljudi s normalnim indeksom tjelesne mase (BMI). Nova studija je ispitala dali regionalna raspodjela masnih naslaga (trbuh, bokovi) ima utjecaja na kardiovaskularni rizik kod starijih žena.

Našli su da tijelo u obliku kruške kod postmenopauzalnih žena ukazuje na manji rizik za bolest srca u odnosu na tijelo slično jabuki. Drugim riječima pojasasta debljina je rizičnija za koronarnu bolest i moždani udar nego debljina u bokovima kod starijih žena s normalnim BMI. Studija 18 g. praćenja 2683 žena objavljena je u European Heart Journal.