Šalica borovnica dnevno zdrava za srce

Konzumacija jedne šalice borovnica dnevno smanjuje rizik za negativne kardiovaskularne ishode za 13% i rizik za koronarnu bolest za 11,4 do14,5%. U studiju je ušlo 115 pretilih osoba (50-75 godina) s velikim rizikom za kardiovaskularnu bolest.

Ispitanici koji su jeli šalicu borovnica svaki dan imali su bolju rastezljivost arterija, više vrijednosti HDL (dobrog) kolesterola i više vrijednosti antocijanina, antioksidansa, koje sadrže biljni pigmenti, te povećane vrijednosti gvanozin monofosfata substance koja relaksira glatke mišiće i poboljšava cirkulaciju.

American Journal of Clinical Nutrition.