Povećani unos k vitamina stabilizira antikoagulantni učinak varfarina

Bolesnicima na varfarinu (Martefarin) liječnici u pravilu savjetuju manji unos zelenila bogatog K vitaminom da bi stabilizirali antikoagulantni učinak ovog lijeka. Nova studija je dokazala upravo suprotno. Ispitanici koji su koji bili na dijeti bogatoj K vitaminom imali su u 70% slučajeva tjedne p.v. vrijednosti u terapijskim granicama u odnosu na 61% bolesnika iz grupe koja je unosila manju količinu ovog vitamina.

Dakle pacijenti će biti bolje i stabilnije antikoagulirani varfarinom ako jedu puno zelenila, ali uvijek u približno istim dnevnom količinama i neće biti zakinuti za potreban unos prirodnih vitamina.

Studija je prezentirana na godišnjem kongresu Američkog udruženja za prehranu.