Popodnevno spavanje smanjuje krvni tlak

Popodnevno spavanje smanjuje sistolički krvni tlak za 3 mm Hg po svakom satu spavanja. To je prosjeku 5 mm Hg za popodnevni san, a mala doza anthipertenziva, za usporedbu, smanjuje sistolički tlak za 5-7 mm Hg.

Ovaj povoljan učinak sna na tlak je bitan jer već sniženje tlaka od 2 mm Hg smanjuje za 10% rizik za negativne kardiovaskularne ishode.

Rad će biti prezentiran na ACC kongresu.