Peripartalna kardiomiopatija 5 puta češća kod žena podvrgnutih terapiji umjetne oplodnje

Rizik za peripartalnu kardiomiopatiju, ili srčano popuštanje povezano s trudnoćom, je 5 x veći kod žena podvrgnutih terapiji umjetne oplodnje, u odnosu na žene koje su začele prirodno. Studija koja je obuhvatila 111 trudnica objavljena je na kongresu Europskog kardiološkog udruženja. Peripartalna kardiomiopatija zahvaća jednu od 1000 trudnica i životno je ugrožavajuća za majku i dijete.

Rezultati ovog istraživanja sugeriraju da kod žena na terapiji umjetne oplodnje treba učiniti kardiološki pregled i ultrazvuk srca prije i poslije poroda, ali i nakon izgubljene trudnoće.