Muškarci koji žive sami umiru ranije

Muškarci koji žive sami imaju 23% veći rizik da umru ranije od bilo kojeg uzroka i za 36% veći rizik za kardiovaskularnu smrt.

Studija objavljena u European Heart Journal Quality of Care & Clinical Outcomes uključila je 3 346 ispitanika, a vrijeme praćenja njihovog zdravlja bilo je 32 godine.