Meso, riba, jaja, mliječni proizvodi i rizik za ishemičku bolest srca

Studija je istražila da li hrana životinjskog porijekla uključujući meso, ribu, jaja i mliječne proizvode povećava rizik za ishemičku bolest srca. Praćene su prehrambene navike, rizični faktori i pobol kod 409 885 učesnika EPIC studije kroz prosječno 12,6 godina.

Nađeno je da konzumacija crvenog i procesuiranog mesa povećava ne- HDL kolesterol i sistolički tlak i pozitivno kolerira s ishemičkom bolesti srca, dok je konzumacija sira i masne ribe bila povezana s nižim vrijednostima ne- HDL kolesterola i manjim rizikom za koronarnu bolest.

Studija sugerira da manje crvenog i procesuiranog mesa u prehrani smanjuje rizik za ishemičku bolest srca i podržava dijete bogate voćem i povrćem, a siromašne crvenim i procesuiranim mesom. 2019;Apr 22:(EPub ahead of print).