Karotidni stenting i karotidna endarterektomija jednako učinkovite u postprocedualnom periodu

Studija objavljena u Lancet Neurology našla je jednaku učinkovitost karotidnog stentinga (CAS) i karotidne endarterektomije (CEA) stenoze ove žile na dugoročno smanjenje učestalosti ishemičkog moždanog udara u području tretirane arterije nakon zahvata.

Međutim kad se u obzir uzmu i periprocedualni rizici oba zahvata onda CEA ima bolji ukupni dugoročni ishod.