Kanabis u liječenju karcinoma?

Nedostaju veće studije o utjecaju kanabisa na razvoj karcinoma. Prema nekim spoznajama kanabis može stimulirati karcinom, prema drugima djeluje onkosupresivno. Većina bolesnika uzima kanabis za suzbijanje boli, mučnine, nesanice, radi euforičkog učinka, stimulacije apetita i zbog gubitka osjeta okusa radi kemoterapije. Koristi mogu biti višestruke ali treba početi s malim dozama THC i kanabinoida i dozu polagano titrirati naviše da se izbjegnu nuspojave. Visoke doze ovih preparata mogu interferitati s izlučivanjem lijekova uključujući kemoterapiju.

Za sada ne postoje smjernice za upotrebu kanabisa kod bolesnika s karcinomom, što zahtijeva poseban oprez, uvijek primjenu manjih doza u početku, a sve je još teže ako se zna da postoji 80- 100 različitih kanabinoida.