HF pEF terapija kod uznapredovale bolesti bubrega

Bolesnici s kroničnim bubrežnim popuštanjem (CKD) i srčanim popuštanjem zbog smanjene pumpne funkcije ( HFpEF) imaju lošiju prognozu i često ne dobivaju optimalnu terapiju za HFpEF preporučenu u smjernicama. Potrebna je prilagodba doza lijekova kako slijedi za bolesnike s kreatinin klirensom (eGFR) < 30 ml/min/1,73m2:

  1. Nije potrebna prilagodba doze za fosinopril, kandersatan /netestirano za eGFR< 15/, losartan, valsartan /netestirano za eGFR<10/, karvedilol i metoprolol sukcinat.
  2. Pola incijalne doze za kaptopril, enalapril, lisinopril, trandolapril, bisoprolol i 1/4 doze za ramipril.
  3. Perindopril se ne preporuča, a spironolakton i epleronon su kontraindicirani.
  4. Preporuča se inicijalna doza sakubitril/valsartana-24/26 mg, koja se može podizati svaka 2-4 tjedna do 97/103 mg ako bolesnik podnosi lijek.
  5. Nužne su opetovane kontrole tlaka, kalija, kretinina, eGFR, ali i srčane frekvencije, šećera u krvi i tlaka ako se prepisuje beta blokator, a pacijent je i dijabetičar. JACC.