Dobra fizička kondicija smanjuje negativne učinke pušenja

Prema novom istraživanju dobra kardiorespiratorna kondicija kod pušaća smanjuje učestost karcinoma pluća, a kod oboljelih poboljšava preživljavanje. Praćeno je 1602 bivša i 1377 sadašnja pušaća (42-76 god.) kroz 4,6-18,6 godina. Muškarci, bivši pušaći, s najboljom fizičkom kondicijom mjerenom spiroergometrijom imali su 83%, a oni s umjerenom kondicijom 60% manji rizik za rak pluća u odnosu na ispitanike s slabom kardiorespiratornom kondicijom.

Kod trenutnih pušaća rizik za karcinom pluća bio je 82 i 81 % manji kod muškaraca s dobrom i umjerenom kondicijom u odnosu na ispitanike s niskom kondicijom.

Studija je prezentirana na American College of Sports Medicine 2019 godišnjem kongresu.