Agresivna antihipertenzivna terapija usporava progresiju subkortikalnih lezija mozga kod starijih

Sniženje prosječnog 24 satnog sistoličkog tlaka na vrijednosti manje od 130 u odnosu na manje od 145 mm Hg, smanjuje broj lezija u bijeloj supstanci mozga za 40 %. kod starijih osoba. Takva oštećenja su povezana s smanjenjem kognitivih funkcija, refleksa i pokretljivosti.

U ovom istraživanju u periodu praćenja od 3 godine to nije potvrdjeno, ali je nadjeno smanjenje negativnih kardiovaskularnih ishoda za 76 % kod ispitanika na agresivnoj antihipertenzivnoj terapiji.

U studiji prezentianoj na ACC kongresu sudjelovalo je 200 ispitanika prosječne starosti 81 godinu. Istraživači vjeruju da bi duźe praćenje potvrdilo korist agresivne antihipertenzivne terapije na usporavanje slabljenja kognitivnih funkcija.