DOMAGOJ RAŠIĆ

Dr. sc. Domagoj Rašić, dr.med
urolog

Rođen sam 1. 10. 1989. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završio sam 2004. godine u Velikoj Gorici s odličnim uspjehom. 2008. godine završio sam srednjoškolsko obrazovanje u Gimnaziji Velika Gorica, također s odličnim uspjehom. Iste godine upisao sam Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog studija 2014. godine, započeo sam sa stažiranjem u KB Sveti Duh. Dozvolu za samostalan rad dobio sam u travnju 2015. godine. 1. 10. 2015. godine započeo sam sa specijalizacijom na Zavodu za urologiju KB Sveti Duh. Iste godine upisao sam Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz urologije položio sam 16. 2. 2021. Doktorsku disertaciju obranio sam 20. 4. 2021. pod nazivom „Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje vezikovaginalne fistule u štakora“. Sudjelujem u nastavi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu na diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo te na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina kao suradnik u nastavi. Tijekom studija i specijalizacije sudjelovao sam na nekoliko domaćih i inozemnih kongresa. Govorim engleski i služim se njemačkim jezikom.