Životopis Drinković Životopis Djukanović Životopis Drinković Jr. Životopis Drinković Jr. Sistematski pregled Suradne ustanove Cjenik Ordinacija Kontakt
Akcija 57%

  INTERNA MEDICINA I KARDIOLOGIJA

  • Pregled specijaliste kardiologa i interniste
  • EKG
  • Ultrazvuk srca s Dopplerom
  • Ergometrija
  • Holter EKG i Holter krvnog tlaka
  • Preventivni, predoperativni pregledi, drugo mišljenje
  • Color Doppler žila vrata, ruku i nogu
  • Ultrazvuk abdomena
  • Sistematski pregledi
  • Medicinsko biokemijski laboratorij

  GINEKOLOGIJA

  • Ginekološki, ultrazvučni pregled i savjetovanja
 • Mogućnost dijagnostike i liječenja slijedećih ginekoloških oboljenja:
  • nekontroliranog bježanja mokraće
  • neurednog krvarenja iz maternice
  • spuštene maternice kao i drugih poremećaja statike organa male zdjelice
  • menopauzalni problemi
  • tumori i promjene na materničnom vratu
  • neplodnost
  • ostale ginekološke poteškoće
  • Sistematski pregledi
  • Medicinsko biokemijski laboratorij
Akcija 57%

  INTERNA MEDICINA I KARDIOLOGIJA

  • Pregled specijaliste kardiologa i interniste
  • EKG
  • Ultrazvuk srca s Dopplerom
  • Ergometrija
  • Holter EKG i Holter krvnog tlaka
  • Preventivni, predoperativni pregledi, drugo mišljenje
  • Color Doppler žila vrata, ruku i nogu
  • Ultrazvuk abdomena
  • Sistematski pregledi
  • Medicinsko biokemijski laboratorij

  GINEKOLOGIJA

  • Ginekološki, ultrazvučni pregled i savjetovanja
 • Mogućnost dijagnostike i liječenja slijedećih ginekoloških oboljenja:
  • nekontroliranog bježanja mokraće
  • neurednog krvarenja iz maternice
  • spuštene maternice kao i drugih poremećaja statike organa male zdjelice
  • menopauzalni problemi
  • tumori i promjene na materničnom vratu
  • neplodnost
  • ostale ginekološke poteškoće
  • Sistematski pregledi
  • Medicinsko biokemijski laboratorij
Najcitiraniji znanstveni radovi  Najcitiraniji sažeci kongresnih priopćenjaProf.dr.sc.prim. Nikša Drinković
spec.internist kardiolog

Osobni podaci, obrazovanje i zaposlenje

Rođen sam 26.10.1947.g. u Zagrebu. Gimnaziju sam završio u Varaždinu, a na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1972.g. Specijalistički ispit iz Interne medicine i ECFMG položio sam 1978.g., a iste godine dobio sam mjesto odjelnog liječnika u Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC Rebro, gdje sam do 2014. obnašao funkciju pročelnika Zavoda za bolesti zalistaka i prirođene bolesti srca, u zvanju izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu za predmet Interna medicina.

Akademski stupnjevi, napredovanje i dužnosti u službi

1985.g. izabran sam za asistenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu, 1987.g. za redovnog docenta, a 1993.g. u zvanje izvanrednog profesora. 1994.g. imenovan sam pročelnikom II kardiološkog odjela Klinike za bolesti srca i krvnih žila. 1996.g. dodijeljen mi je status subspecijaliste kardiologa. 1997.g dodijeljen mi je naslov primarijus. Od 1996. - 1998.g. bio sam član Matičnog povjerenasta za polje medicine, stomatologije i farmacije pri Sveučilištu u Zagrebu i član Matičnog povjerenstva za biomedicinske znanosti pri Ministarsrtvu znanosti i tehnologije. Bio sam član Odbora za kardiovaskularne bolesti Medicinskog razreda HAZU, član sam Komisije za izbor pristupnika za stipendije DAAD pri Ministarstvu znanosti i veleposlanstava SR Njemačke, te komisije za stipendije Vlade Republike Austrije. Također sam bio član upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva i predsjednik Radne skupine za ehokardiografiju. 1979.g. dobio je Povelju i Priznanje prigodom 100-te obljetnice izlaženja Liječničkog vijesnika, a 1988.g. Povelju i srebrnu medalju Udruženja kardiologa Jugoslavije. 1988.g. izabran sam za člana - Fellow American College of Cardiology, 1990.g. za redovnog člana New York Academy of Sciences, a 1994.g. za člana - Fellow American College of Angiology. Član sam Hrvatskog i Europskog kardiološkog društva. Bio sam član Povjerenstva za ocjenu i obranu magistarskih radova, doktorskih disertacija te Komisije za polaganje specijalističkih ispita iz Interne medicine i subspecijalističkih ispita iz Kardiologije. U ožujku 2016. sam izabran za člana Odbora za kardiovaskularne bolesti, Razreda za medicinske znanosti HAZU.

Znanstveno i stručno usavršavanje

1975.g. proveo sam mjesec dana na stručnom usavršavanju na internom odjelu West Middlesex Hospital u Londonu, a 1979. g. pohađao tečaj iz kardiologije također u Londonu u organizaciji British Councila. 1980.g. završio sam postdiplomski studij iz kardiologije. 1981.g. obranio sam magistarski rad, a 1983. doktorsku disertaciju, "Subkostalna ehokardiografska pretraga za uvođenje elektroda u intrakradijalnoj ehokardiografiji i za detekciju srčanih aritmija". Od 1984.g. do 1986.g. boravio u SAD na Kardiološkoj klinici Univerziteta države Kentucky (Medical Center University of Kentucky, Lexington) u sklopu John E. Fogarty International Postdoctoral Research Fellowship Award. 1989.g. proveo sam u SR Njemačkoj (Medizinishe Klinik - Kardiologie - Krankenhaus Seiburg) u okviru jednogodišnje znanstvene stipendije fondacije A. von Humboldt. Moja uža specijalnost u kardiologiji je ehokardiografija i Doppler ehokardiografija kojom se bavim od 1979.g. Prošao sam obuku iz konvencionalne i color Doppler ehokardiografije tijekom boravka u SAD-u temeljem licence (License No. FT 09) za subspecijalističku kardiološku izobrazbu, a tijekom boravka u SR Njemačkoj educiran sam za izvođenje transezofagijske ehokardiografije i uveo sam tu metodu u Hrvatsku. Kod predavač sudjelovao sam na mnogobrojnim nacionalnim i internacionalnim kardiološkim kongresima i stručnim sastancima u Hrvatskoj i inozemstvu, a sam sam organizirao dva internacionalna kongresa iz ehokardiografije. Objavio sam 108 stručnih i znanstvenih radova koji su citirani prema SCI 809 puta, a citiran sam kao autor u tri vodeća svjetska udžbenika ehokardiografije.

Životopis DrinkovićPopis najcitiranijih znanstvenih radova:

Ukupan broj citata: 2591

1981. - Drinković N. Subcostal echocardiography to determine right ventricular pacing catheter position and control advancement of electrode catheters in intracardiac electrophysiologic studies. Am. J. Cardiol. 47:1260-1265. Broj citata 25.

1982. - Drinković N. Subcostal M-mode echocardiography of the right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. Am. J. Cardiol. 50:1104-1108. Broj citata 9

1982. - Drinković N, Grgas J, Šmalcelj A. Echocardiographic evaluation of patients on chronic hemodialysis: M-mode and two-dimensional study. J. Cardiovasc. Ultrason. 1:139-142. Broj citata 1. Excerpta Medica.

1982. - Drinković N, Goldner V, Batinić Z. Subcostal two-dimensional echocardiography for determining pacing catheter position and advancing electrode catheters for intracardiac electrography. Proceedings of Second European Symposium on Cardiac Florence, May 1981. In: Cardiac Pacing, Feruglio GA, ed. Padova, Piccin Medical Books 829-831. Proceedings received British Library, London. Broj citata 1.

1983. - Drinković N. Subcostal 2D echocardiography in cardiac pacing and intracardiac electrophysiologic studies. Proceedings of Fifth World Congress of Ultrasound in Medicine and Biology, Brighton, July 1982. In: Ultrasound 1982. Lerski, RA, Morley R, eds. Oxford: Pergamon Press 293-297. Proceedings received British Library, London. Broj citata 3.

1983. - Drinković N. Subcostal two-dimensional echocardiography in cardiac pacing and in intracardiac electrophysiologic studies. Acta Med. Iug. 37:351-362. Broj citata 2. Index Medicus.

1983. - Drinković N, Šmalcelj A, Rakuljić I. Right atrial myxoma simulating some features of constrictive pericarditis. J. Cardiovasc. Ultrason. 2:363-366. Broj citata 1. Excerpta Medica.

1984. - Drinković N. Subcostal M-mode echocardiography on the right atrial wall for differentiation of supraventricular tachyarrhythmias with aberration from ventricular tachycardia. Am. Heart J. 107:326-331. Broj citata 12.

1985. - Drinković N. The role of subcostal echocardiography of right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. PACE 8:110-122. Broj citata 4.

1985. - Drinković N. Use of echocardiography in the diagnosis of cardiac arrhythmias. Practical Cardiology 11:124-136. Excerpta Medica.

1986. - Friedman BJ, Drinković N, Miles H, Shih WJ, Mazzoleni A, DeMaria AN. Assessment of left ventricular diastolic function: comparison of Doppler echocardiography and gated blood pool scintigraphy. J. Am. Coll. Cardiol. 8:1348-54. Broj citata 191.

1987. - Ferek B, Drinković N, Ižgum V, Juršić M, Pustišek S, Ugljen R. Sensing shift of sensitivity programmable pacemakers. Proceedings of the VIIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Jerusalem, June 1987. In: Cardiac Pacing and Electrophysiology. Belhassen, B. Feldman, S. Copperman eds. R & L Creative Communications Ltd 209-216. Proceedings received British Library, London.

1987. - Drinković N, Kwan OL, Banks C, Branco M, Smith M, Nissen S, DeMaria AN. Value and limitations of Doppler velocity recordings in the detection of directional changes in cardiac output. Proceedings of the Sixth Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, Helsinki, June 1987. In: EUROSON 1987 Bondstam S, Alanen A, Jouppila, Page 285. Proceedings received British Library, London.

1992. - Smith MD, Drinković N, Harrison MR, Wisenbaugh T, Berk MR, DeMaria AN. Doppler evaluation of left ventricular compliance and ventricular filling abnormalities. In: Echocardiography, A. Journal of CV Ultrasound & Allied Tech. 9:407-420. Broj citata 4.

1993. - Malčić I, Hećimović Z, Shala H, Jelić I, Drinković N. Odnos veličine lijevo-desnog shunta i plućne vaskularne rezistencije pri prirođenim greškama srca. Liječnički vjesnik 115:215-220. Index Medicus. Broj citata 1.

1993. - Đukanović S, Drinković N, Popović Grle S, Puntarec I, Milas A. The value of Doppler echocardiography in cardiac output detection. Acta Medica Croatica 47(1):11-4.

1993. - Strozzi M, Sutlić Z, Drinković N, Sesto M, Sokolić J. The patent ductus arteriosus as a source of recurrent peripheral embolisations. Acta Med Croatica. 1993;47(2):101-2. Broj citata: 1

1995. - Šmalcelj A, Drinković N, Mohaček I, Kosi D. Echocardiographic approach to cor triatriatum sinistrum. Croatian Medical Journal 36:243-248. Excerpta Medica.

1998. - Lovrić Benčić M, Kosi D, Juršić M, Drinković N. Atrioventrikulski blok prvog stupnja prouzročen kalcificiranom tumorskom tvorbom atrioventrikulskog septuma. Liječnički vjesnik 120:17-19. Index Medicus.

2005. - Smalcelj A, Brida V, Samarzija M, Matana A, Margetic E, Drinkovic N. Giant, Dissecting, High-Pressure Pulmonary Artery Aneurysm. Tex. Heart Inst. J 2005;32:589-94. Broj citata 12.

2005. - Šeparović-Hanževački J, Čikeš M, Lovrić-Benčić M, Sonicki Z, Ceković S, Ernst A, Drinković N,Čikeš I. Early Detection of Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Hypertensive Heart Disease by Color Doppler Myocardial Imaging. Croat. Med. J. 2005;46(6):913-921

2007. - Drinković N, Margetić E, Šmalcelj A, Brida V. Echocardiographic diagnosis of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery. Eur. J. Echocardiogr. 2007 Jan 18; Epub ahead of print

2009. - Petrunić M,Drinković N,Padovan-Štern R,Meštrović T,Lovrić D.Thoracoabdominal and coronary arterial aneurysms in a young man with a history of Kawasaki disease.J Vasc Surg 2009,50:1173-6. Broj citata:4

2012. - Drinković N Jr,Lukšić Rešković V,Bešić Marić K,Drinković N.Pitfalls in evaluation of mitral regurgitation severity.Cardiol Croat 2012;/11-12:361-321.

2012. - Author(s): Vahanian, Alec; Alfieri, Ottavio; Andreotti, Felicita; Antunes, Manuel J; Baron-Esquivias, Gonzalo; Baumgartner, Helmut; Borger, Michael Andrew; Carrel, Thierry P; De Bonis, Michele; Evangelista, Arturo; Falk, Volkmar; Iung, Bernard; Lancellotti, Patrizio; Pierard, Luc; Price, Susanna; Schafers, Hans-Joachim; Schuler, Gerhard; Stepinska, Janina; Swedberg, Karl; Takkenberg, Johanna; Von Oppell, Ulrich Otto; Windecker, Stephan; Zamorano, Jose Luis; Zembala, Marian Group Author(s): Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) Title: Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Source: European heart journal Volume: 33 Issue: 19 Pages: 2451-96 DOI: 10.1093/eurheartj/ehs109 Published: 2012-Oct Times Cited in Web of Science: 0 Times Cited in BIOSIS Citation Index: 0 Times Cited in Chinese Science Citation Database: 0 Times Cited in Other: 0 Total Times Cited: 1 Accession Number: MEDLINE:22922415 Broj citata:1

2012. - Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, Antunes MJ, Barón-Esquivias G, Baumgartner H, Borger MA, Carrel TP, De Bonis M, Evangelista A, Falk V, Lung B, Lancellotti P, Pierard L, Price S, Schäfers HJ, Schuler G, Stepinska J, Swedberg K, Takkenberg J, Von Oppell UO, Windecker S, Zamorano JL, Zembala M; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG); Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): Bax JJ, Baumgartner H, Ceconi C, Dean V, Deaton C, Fagard R, Funck-Bretano C, Hasdai D, Hoes A, Kirchhof P, Knuuti J, Kolh P, McDonagh T, Moulin C, Popescu BA, Reiner Ž, Sechtem U, Anton Sirnes P, Tendera M, Torbicki A, Vahanian A, Windecker S, Popescu BA, Von Segesser L, Badano LP, Bunc M, Claeys MJ, Drinkovic N, Filippatos G, Habib G, Kappetein AP, Kassab R, Lip GY, Moat N, Nickenig G, Otto CM, Pepper J, Piazza N, Pieper PG, Rosenhek R, Shuka N, Schwammenthal E, Schwitter J, Tornos Mas P, Trindade PT, Walther T. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012): the Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur J Cardiothorac Surg. 2012 Oct;42(4):S1-44. Broj citata: 545

2012. - Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC)1; European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, Antunes MJ, Barón-Esquivias G, Baumgartner H, Borger MA, Carrel TP, De Bonis M, Evangelista A, Falk V, Iung B, Lancellotti P, Pierard L, Price S, Schäfers HJ, Schuler G, Stepinska J, Swedberg K, Takkenberg J, Von Oppell UO, Windecker S, Zamorano JL, Zembala M. Bax JJ, Baumgartner H, Ceconi C, Dean V, Deaton C, Fagard R, Funck-Brentano C, Hasdai D, Hoes A, Kirchhof P, Knuuti J, Kolh P, McDonagh T, Moulin C, Popescu BA, Reiner Ž, Sechtem U, Sirnes PA, Tendera M, Torbicki A, Vahanian A, Windecker S, Von Segesser L, Badano LP, Bunc M, Claeys MJ, Drinkovic N, Filippatos G, Habib G, Kappetein AP, Kassab R, Lip GY, Moat N, Nickenig G, Otto CM, Pepper J, Piazza N, Pieper PG, Rosenhek R, Shuka N, Schwammenthal E, Schwitter J, Tornos Mas P, Trindade PT, Walther T. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J. 2012 Oct;33(19):2451-96. Broj citata: 1714

2013. - Drinkovć N Jr,Drinković N,Hanževački Šeparović J,Ceković S,Lukšić Rešković V,Bešić Marić K.Right heart echo case selection-possible pitfalls.Cardiol Croat 2013,8(5-6):210-211.

2014. - Jurin H, Drinković N Jr, Marić K, Rešković Lukšić V, Drinković N. A rare case of angina in a patient with coronary artery microfistulas - role of echocardiographic examination.Cardiol Croat. 2014;9(5-6):201-202.

2015. - Drinkovic N, Drinkovic N Jr. Handheld ultrasoun: stetosccope retiremnent? Croat. 2015;10(3-4):85.

Životopis DrinkovićNajcitiraniji sažeci kongresnih priopćenja:

1981. - Drinković N, Goldner V, Batinić Z. Subcostal two-dimensional echocardiography for determining pacing catheters position and advancing electrode catheters for His bundle recording. Second European Symposium on Cardiac Pacing, Florence, May 1981, PACE 4A:42.

1982. - Drinković N, Čustović F, Goldner V. Subcostal M-mode echocardiogram of the right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. Fifth World Congress of Ultrasound in Medicine and Biology, Brington. Ultrasound in Medicine and Biology 8:47; Broj citata 2.

1982. - Drinković N. Subcostal 2D-echocardiography in cardiac pacing and intracardiac electrophysiologic studies. Fifth World Congress of Ultrasound in Medicine and Biology, Brington. Ultrasound in Medicine and Biology 8:48.

1983. - Drinković N. Subcostal M-mode echocardiogram of the right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. The VIIth World Symposium on Cardiac Pacing, Vienna, May 1983. PACE 6:A-155; Broj citata 1.

1984. - Drinković N. Subcostal 2D-echocardiography in cardiac pacing and intracardiac electrophysiologic studies. 5th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, Strasbourg, May 1984, Abstract Book 082.

1984. - Drinković N. Subcostal M-mode echocardiography of the right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. 5th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, Strasbourg, May 1984, Abstract Book 081. Broj citata 3.

1984. - Drinković N. Subcostal M-mode echocardiography of the right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. IXth European Congress of Cardiology, Dusseldorf, June 1984, Eur. Heart J. 5:1637.

1985. - Friedman B, Drinković N, Miles H, Stipp V, Mazzoleni A, DeMaria AN. Assessment of left ventricular function: Comparisom of Doppler and blood pool scintigraphy. 58th Scientific Sessions of the American Heart Association, Washington D.C., November 1985. Circulation Part II 72 (4):III-429.

1986. - Drinković N, Wisenbaugh T, Kwan OL, Elion J, Smith M, DeMaria AN. Assesment of diastolic left ventricular function by Doppler: Comparison with catheterisation measurements. 35th Annual Scientific Session. American College of Cardiology, Atlanta, March 1986, J. Am. Coll. Cardiol. Abstracts: 227A. Broj citata 11.

1986. - Drinković N, Wisenbaugh T, Nissen SE, Elion JL, Smith MD, Kwan OL, DeMaria AN. Sensitivity and speciticity of tranmitral flow velicity measurements in detecting impaired left ventricular compliance. 59th Scientific Sessions of the American Heart Association, Dallas, November 1986. Circulation 74 (Supp II):II46. Broj citata 13.

1986. - Spain M, Smith MD, Drinković N, Kwan OL, DeMaria AN. Effects of vasodilatation and isometrics upon valvular regurgitation: assessment by color Doppler flow imaging. 59th Scientific Sessions of the American Heart Association, Dallas, November 1986. Circulation 74 (Supp II):II386.

1987. - Drinković N, Smith MD, Wisenbaugh T, Friedman B, Kwan OL, DeMaria AN. Influence of sampling site upon the ratio of atrial to early diastolic transmitral flow velocities by Doppler. 36th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, New Orleans, Lousiana, March 1987. J. Am. Coll. Cardiol. 9 (Suppl A):16A. Broj citata 3.

1987. - Ferek B, Drinković N, Ižgum V, Juršić M, Pustišek S, Ugljen R. Sensing shift of sensitivity programmable pacemakers. VIIIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Jerusalem, June 1987. PACE 10:178 A.

1989. - Gerckens U, Cattelaens N, Drinković N, Spalke J, Grube E. Detection of proximal coronary artery stenosis by transesophageal echocardiography. Eur. Heart J. 10 (Abstract Book.) 121.

1989. - Gerckens U, Cattelaens N, Spalke J, Drinković N, Grube E. Erwarmung der mechanischen transosophagealen sonde: Eine potentialle gefaht? Zeitschrift fur Kardiologie 78:(suppl. 4) 65.

1989. - Gerckens U, Cattesaens N, Spalke J, Drinković N, Grube E. Quantifizierumg der koronarflusses durch transosophageale echocardiographie. Zeitschrift fur Kardiologie 78: (suppl. 4) 53.

1989. - Gerckens U, Cattelaens N, Spalke J, Drinković N, Grube E. Quantifications of coronary flow pattern by transesophageal echocardiography. Circulation 80 (Supp I):II68.

1994. - Brida V, Rakuljić I, Miličić D, Ernst A, Drinković N, Čikeš I. Echocardiography in the diagnosis and menagement of patients with penetrating shrapnel war injuries of the heart and great vessels. Joint XIIth World Congress of Cardiology and XVIth Congres of the European Society of Cardiology, Berlin, September 10-14, 1994, Supplement to European Heart Journal, September 1994.
mr.sc. Saša Djukanović, dr.medicine

Rođen 1962. godine je nakon završene gimnazije, Medicinskog fakulteta u Zagrebu i položenog stručnog ispita svoja prva kirurška iskustva stekao na Kirurškoj klinici na Univerzitetskoj bolnici u Zurichu.

Nakon četiri godine specijalizacije na vrhunskoj ginekološkoj klinici na Kliničkom centru u Ljubljani je 1997. godine uspješno položio specijalistički ispit. Svoju karijeru je nastavio na ginekološko porodnom odjelu Opće bolnice u Ptuju, gdje je trenutno i na položaju pročelnika odjela. Sa timom u bolnici izvodi minimalno invazivne kirurške zahvate iz područja opće ginekologije, te se posebno bavi problemima nevoljnog bježanja mokraće kod žena i poremećaja statike organa male zdjelice. Sa svojim timom ginekologa usko surađuje sa ginekološkom klinikom, Kliničkoga centra u Mariboru.

Zbog dobrih rezultata u ginekološkoj kirurgiji i porodiljstvu, dobitnik je plakete Liječničke zbornice Slovenije za Kvalitetu, te je među malim brojem liječnika sa tim priznanjem.

Uspješno je magistrirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu iz područja primjene histeroskopije u dijagnostici neurednih krvarenja kod žena u perimenopauzi.

Autor je brojnih znanstvenih radova i prikaza na kongresima. Aktivno se i dalje usavršava, te trenutno radi na obrani doktorske disertacije.

Publikacije:

1993. - Đukanović S, Drinković N, Popović-Grle S, Puntarec I, Miles A. Vrijednost doppler ehokardiografije u određivanju minutnog volumena srca. Acta medica Croatica, 1993.

1997. - Zorn B, Đukanović S, Drobnič S, Virant-Kln I, Kolbezen-Simoniti M, Bokal-Vrtačnik E, Meden-Vrtovec H. Intrauterine insemination:Evaluation of the results according to the woman s age, semen quality and type of ovarian stimulation. Gynaecologia et perinatologia. Vol 6. No 4. oct-dec 1997, 129:132.

2000. - Franić D, Kerimović V, Đukanović S, Ekart-Fakin V. Diseminirana intravaskularna koagulacija kao odgovor na amnijsku emboliju. Gynaecologia et perinatologia. l Vol 9. No 4, oct-dec 2000, 154 -157.

2000. - Đukanović S, Jolić V. Rak endometrija otkriven kombinacijom histeroskopije i frakcionirane kiretaže. Gynaecologia et perinatologia. Vol 9. No 1, jan-mar 2000, 32-33.

2007. - Đukanović S, Čanić T. Vrijednost histeroskopije u perimenopauzi. Acta Med Croatica, 61, 2007, 185-190

Kongresi (aktivno sudjelovanje - predavanja):

1994. - 2nd Alpe Adria Cardiology meeting. Đukanović S, Lovrić-Benčić M, Drinković N. Value and limitations of Doppler velocity recordings in the detection of directional changes in cardiac output. Brijuni- Croatia 22-25. 6. 1994

1996. - 1. kongres ginekologov in perinatologov Slovenije z mednarodno udeležbo. Peterlin B, Zorn B, Đukanović S. Citogenetske preiskave pri nepojasnjeni moški neplodnosti. Portorož 20-23 10. 1996.

1999. - 5 th Congress of endoscopic surgery of Slovenia. Đukanović S, Šučur V, Jolić V, Franić D, Majcen N. Ginekološka laparoskopija na ginekološko porodnem oddelku ptujske bolnišnice. Kranjska gora 15-17. 4. 1999.

1999. - 5. Hrvatski kongres endoskopske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem. Đukanović, S, Franić D, Jolić V. Primjena endoskopske kirurgije na ginekološkom odjelu Opće bolnice Ptuj. Šibenik, 16-18. 9. 1999.

1999. - 5. Hrvatski kongres endoskopske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem. Jolić V, Mileta Z, Đukanović S. Endoskopska terapija stress urinske inkontinencije i descensusa urogenitalnih organa kod žena. Šibenik, 16-18. 9. 1999.

2000. - 2. kongres ginekologov in perinatologov Slovenije z mednarodno udeležbo. Šučur V, Đukanović S. Detomori na Štajerskem. Portorož 19 - 22 11 2000.

2000. - 2. kongres ginekologov in perinatologov Slovenije z mednarodno udeležbo. Franić D, Đukanović S, Kerimović V, Maračič I. Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK) kot odgovor na amnijsko embolijo - prikaz primera. Portorož 19-22 2000.

2000. - 2. kongres ginekologov in perinatologov Slovenije z mednarodno udeležbo. Đukanović S, Franić D, Šučur V. Finančne prednosti in pomanjkljivosti endoskopske kirurgije. Portorož, 19 -22 2000.

2001. - 6. Kongres endoskopske kirurgije Slovenije. Djukanovic S, Kerimovic V. Naše iskušnje z diagnostičnimi in operativnimi histeroskopijami. Portorož 22-24. 4. 2001

2001. - 6. Hrvatski kongres endoskopske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem. Djukanović S, Sučur V, Jolić V. Naša iskustva s diagnostičnim i operativnim histeroskopijama. Split, 10-12. 5. 2001

2002. - Zdravstveno varstvo žensk otrok in družine. Djukanović S. Rak jajčnikov. Ptuj 22. 3. 2002.

2002. - Kakovost medoperacijske zdravstvene nege danes za jutri. Žmauc T, Kotar V, Djukanović S. Zdravstvena nega bolnice v Splošni bolnišnici Ptuj. Portorož, 22-25. 5. 2002.

2007. - 16th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy. Djukanović S. The value of hysteroscopy in the diagnosis of the cause of uterine bleeding in perimenopausal women. Portorož, 5-8. 9. 2007

2009. - South East European Congress in Perinatal Medicine. Djukanović S, Ognjenovik D, Mileta SZ, Puntarec Djukanović I, Georgiev K. Hellp Syndrome - Case report. Beograd 14-17. 5. 2009 - poster

2010. - Prekinitev nosečnosti z zdravili v 1. in 2. trimesečju nosečnost. Djukanović S. Izbor žensk za prekinitev nosečnosti z zdravili. Ljubljana 19. 3.2010.

2010. - Prekinitev nosečnosti z zdravili v 1. in 2. trimesečju nosečnost. Djukanović S. Prekinitev nosečnosti z zdravili v 1. in 2. trimesečju v splošni bolnišnici na Ptuju. Ljubljana 19. 3.2010.

2013. - 5. kongres ginekologov in porodničarjev Slovenije z mednarodno udeležbo. Rosič M, Djukanovič, S, Ognjenovik D, Lukman L, But I. Ocena uspešnosti operativnega zdravljenja stresne urinske inkonitnence v Splošni bolnišnici Ptuj. Ljubljana 6-8. 6. 2013. - poster
Nikša Drinković Jr., specijalist kardiolog

Rođen je 1982g. Nakon završene gimnazije, Medicinskog fakulteta u Zagrebu i položenog stručnog ispita specijalizirao je kardiologiju 2018.u KBC-u Zagreb . U razdoblju od 2011-2013 godine završio je slijedeće poslijediplomske tečajave: 1. 'Advanced Life Support Provider Course '' u Zagrebu, KBC ''Sestre Milosrdnice, 2. UZV abdominalnih organa pri Hrvatskom senološkom Društvu, 3. iz doplerske ultrazvučne dijagnostike bolesti krvnih žila, 4. tečaj trajnog usavršavanja liječnika ''Odabrane teme iz hipertenzije i nefrologije'' u organizaciji ,Hrvatskog društva za hipertenziju, 5. sudjelovanje na tečaju ''Ultrasound Life Support USLS BL1P Course'' u Zagrebu, KBC Zagreb, 6. sudjelovanje u tečaju 3D ehokardiografije ( How to include three-dimesional echocardiography in your clinical workflow) u Veneciji, Italija.

Publikacije:

2017. - Drinković N, Jr. Characteristic left ventricular regional wall motion abnormality can help prevent unnecessary ischemic workup. J Am Coll Cardiol 2017;69:1513-9.

2015. - Drinkovic N Jr. Characteristic LV regional wall motion abormality; sign of cardiotoxcity? J Am Coll Cardiol. 2015; 65(7):758.

- Drinkovic N Jr. Characteristic LV regional wall motion abormality as a sign of cardiotoxcity? Cardiol Croat. 2015;10(3-4):86.

- Drinkovic N, Drinkovic N Jr. Handheld ultrasoun: stetosccope retiremnent? Croat. 2015;10(3-4):85.

2014. - Boban M., Peršić V, Jovanovic Z, Brozina A, Miletic B, Rotim A, Drinkovic N Jr, Manola S, Laskarin G, Boban L. Obesity dilemma in the global burden of cardiovascular diseases. Int J Clin Pract. 2014 Feb;68(2):173-9. Broj citata: 8

2014. - Jurin H, Drinković N Jr, Marić K, Rešković Lukšić V, Drinković N. A rare case of angina in a patient with coronary artery microfistulas - role of echocardiographic examination.Cardiol Croat. 2014;9(5-6):201-202.

2013. - 8. Boban M, Persic V, Miletic B, Mikulicic S, Ivanis V, Drinkovic NJ, Rotim A, Pehar-Pejcinovic V, Laviano A. Analyze of nutritional risk screening performed during stationary rehabilitation of patients with decreased systolic function of left ventricle (LVEF<40%) and matched pair controls. Heart Failure Congress of ESC, Lisabon, Portugal 18-25.05. 2013.

-Boban M, Persic V, Jovanovic Z, Brozina A, Miletic B, Rotim A, Drinkovic N Jr, Manola S, Laskarin G, Boban L. Obesity dilemma in the global burden of cardiovascular diseases. Int J Clin Pract. 2013 Dec 20. doi: 10.1111/ijcp.12254.

- Boban M, Persic V, Jovanovic Z, Drinkovic N, Milosevic M, Laviano A. Clinical and seasonal variations of nutritional risk screening in patients scheduled for rehabilitation after heart surgery. Heart Surg Forum. 2013;16(6):E336-43. doi: 10.1532/HSF98.2013240.

-Nikša Drinković Jr.,Nikša Drinković, Jadranka Šeparović Hanževački, Vlatka Rešković Lukšić, Kristina Marić Bešić, Sanja Ceković, Nikša Drinković - " Right heart echo case selection - possible pitfalls" Cardiologia Croatica. 2013;8(5-6):149-232.

2012. - Nikša Drinković Jr., Vlatka Rešković Lukšić, Kristina Marić Bešić, Nikša Drinković - "Pitfalls in evaluation of mitral regurgitation severity" Cardiol Croat. 2012;7(11-12):261-336.

-Matea Majerović, Branko Bogdanić, Nikša Drinković, Sandra Bašić Kinda, Jasminka Jakić-Razumović and Vladimir Gašparović- ''Extramedullary Plasmacytoma Imitating Neoplasm of the Gallbladder Fossa after Cholecystectomy'' Coll.Antropol. 36(2012), 1:331-333; Broj citata 1.

2011. - Drinković N, Jadonić B, Drinković N ml. - Evaluacija težine mitralne regurgitacije dvodimenzionalnom i doplerskom ehokardiografijom. U: Mirat J. Ćorić V i sur. Bolesti srčanih zalistaka. Zagreb, Globus151-160; 2011

2010. - N. Drinković, K. Marić Bešić, N. Drinković Jr, M. Majerović - ''Echocardiogram of coronary arteriovenous malformations'' Liječ vjesn 2010;132:70

Marija Marković bacc.med.techn.

1968 godine završila srednju medicinsku školu u Vinkovcima. 1981 godine diplomirala je na Višoj medicinskoj školi u Zagrebu. Radila je u KBC Zagreb u klinici za bolesti srca i krvnih žila u koronarnoj jedinici, a zadnje 33 godine bila je glavna sestra drugog kardiološkog odjela.

  Sistematski pregled - osnovni - 1100kn

  • kardiološki i internistički pregled
  • EKG
  • ultrazvuk srca
  • ultrazvuk abdomena
  • laboratorijske pretrage (sedimentacija, KKS, urin, glukoza, kreatinin, urat, bilirubin, AST, ALT, GGT, ALP, kalij, natrij, kloridi, kolesterol, trigliceridi, HDL - kol., LDL - kol., željezo, UIBC/TIBC

   Sistematski pregled - prošireni - 1200kn

   • kardiološki i internistički pregled
   • EKG
   • ultrazvuk srca
   • ultrazvuk abdomena
   • Ultrazvuk i doppler arterija vrata
   • laboratorijske pretrage (sedimentacija, KKS, urin, glukoza, kreatinin, urat, bilirubin, AST, ALT, GGT, ALP, kalij, natrij, kloridi, kolesterol, trigliceridi, HDL - kol., LDL - kol., željezo, UIBC/TIBC

    Sistematski ginekološki pregled - 800kn

    • ginekološki i ultrazvučni pregled organa male zdjelice i mjehura
    • PAPA test
    • pregled dojki i savjetovanje

  Suradne ustanove

  • Croatia zdravstveno osiguranje
  • Uniqua zdravstveno osiguranje
  • Grave vital
  • Merkur
  • Stela laboratorij
  • Poliklinika Leptir
  • Poliklinika Ivan DrinkovićCjenik usluga

01 EKG 100,00
02 ABI index 150,00
03 Internistički pregled 200,00
04 Kardiološki pregled 200,00
05 CD karotidnih i vertebralnih arterija 300,00
06 CD vena donjih ekstremiteta 300,00
07 CD arterija donjih ekstremiteta 300,00
08 Holter tlaka 300,00
09 Holter EKG 400,00
10 Ergometrija 400,00
11 UZV i CD srca 400,00
12 UZV abdomena 400,00
13 Konzilijarni kardiološki pregled - drugo mišljenje 500,00
14 Kardiološki pregled, EKG, UZV i CD srca 700,00
15 Specijalistički ginekološki pregled 600,00
16 Kontrolni specijalistički pregled 300,00
17 Preventivni ginekološki pregled + UZV 2D 500,00
18 Preventivni ginekološki pregled + Papa test 400,00
19 Preventivni ginekološki pregled + UZV CD + Papa test 700,00
20 Ginekološki pregled u ranoj trudnoći + UZV 400,00
21 UZV ploda u 3 trimestru 400,00
22 UZV morfologija ploda 600,00
23 Uroginekološki pregled + PAD test 1.000,00
24 UZV 2D 400,00
25

UZV CD

500,00
26

UZV cervikometrija

300,00
27

UZV folikulometrija

300,00
28

Aplikacija intrauterinog uloška (IUD)

400,00
29

Odstranjenje intrauterinog uloška (IUD)

250,00
30

Aplikacija LNG - IUD

1550,00
31

Biopsija cerviksa

1500,00
32

Bris cerviksa na patogene bakterije, chlamydio trachomatis, Ureaplazmu/mycoplazmu, HPV  +  cijena laboratorija

250,00
33

Konzultacija

300,00
34

Pisanje ekspertize

500,00
35

PAPA test

250,00
36

Elektrostimulacija mjehura

100,00

U POLIKLINICI MOŽETE KORISTITI ZDRAVSTVENU ISKAZNICU CROATIA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA d.d. i UNIQA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA!

Prošećite ordinacijom!

Kliknite i držite lijevi gumb miša na fotografiji s desne strane i prošećite ordinacijom. Klikom na putokaze ulazite u slijedeće prostorije.

Instalirajte Flash Player

Poliklinika za internu medicinu i ginekologiju prof.dr.sc. Nikša Drinković

Boškovićeva 15, 10 000 Zagreb

Kardiološka ordinacija

Prof.dr.sc.prim. Nikša Drinković specijalist internist kardiolog
Informacije i naručivanje na:
Telefon +385 01 487 34 34,
Fax +385 01 487 35 35
kardiologija(at)poliklinika-niksa-drinkovic.hr

Ginekološka ordinacija

mr.sc. Saša Djukanović, dr.med. specijalist ginekologije i porodiljstva
Informacije i naručivanje na:
+385 98 9607 042,
+386 40 305 850
ginekologija(at)poliklinika-niksa-drinkovic.hr

Pitaj kardiologa!Pitaj ginekologa!Poliklinika Drinković
NAZOVI DOKTORA